BMW 桃園據點

桃園市文中路746號

展示中心:(03) 360-2222

售後服務專線:(03) 370-1111

營業時間:週一至週六 08:30~21:00

                  週日公休

據點位置導引

BMW 平鎮延平展示中心

平鎮市延平路三段188號

展示中心:(03) 402-0988

售後服務專線:(03) 401-9009

營業時間:週一至週六 08:30~21:00

                  週日公休

據點位置導引

MINI 桃園文中展示中心

桃園市文中路736號

展示中心:(03) 360-5522

售後服務專線:(03) 370-1111

營業時間:週一至週六 08:30~21:00

                  週日公休

據點位置導引

MOTORRAD 桃園文中展示中心

桃園市文中路736號

展示中心:(03) 360-6333

售後服務專線:(03) 360-6333

營業時間:週一至週六 08:30~21:00

                  週日公休

據點位置導引

MINI 新竹展示中心

新竹市中華路一段257-2號

展示中心:(03) 534-0333

營業時間:每日 08:30~21:00

據點位置導引

BPS原廠認證中古車

桃園市文中路658號

展示中心:(03) 370-0333

營業時間:每日 08:30~21:00

據點位置導引