BMW 桃園據點

桃園市文中路746號

展示中心:(03) 360-2222

營業時間:每日08 : 30 – 21 : 00

售後服務專線:(03) 370-1111

營業時間:週一至週六 08:30~21:00

                    週日公休

據點位置導引

MINI 桃園文中展示中心

桃園市文中路736號

展示中心:(03) 360-5522

營業時間:每日08 : 30 – 21 : 00

售後服務專線:(03) 370-1111

營業時間:週一至週六 08:30~21:00

                    週日公休

據點位置導引

MOTORRAD 桃園文中展示中心

桃園市文中路736號

展示中心:(03) 360-6333

營業時間:每日08 : 30 – 21 : 00

售後服務專線:(03) 360-6333

營業時間:週一至週六 08:30~21:00

                    週日公休

據點位置導引

MINI 新竹展示中心

新竹市中華路一段257-2號

展示中心:(03) 534-0333

 營業時間:每日08 : 30 – 21 : 00
據點位置導引

BPS原廠認證中古車

桃園市文中路658號

展示中心:(03) 370-0333

營業時間:每日08 : 30 – 21 : 00

據點位置導引